Home

Cbs adgangskrav gennemsnit

Adgangskrav CBS - Copenhagen Business Schoo

Det er CBS Admissions, der afgør om et fag kan opfylde et bestemt specifikt adgangskrav. Vurderingen bliver foretaget ud fra de officielle fagbeskrivelser og studieordninger. Antallet af ECTS-point der kræves i de ovenstående specifikke adgangskrav skal være opfyldt (det er f. eks. ikke nok med 6 ECTS-point til at opfylde et adgangskrav på 7,5 ECTS-point) ADGANGSKRAV Du er kvalificeret til, men ikke sikret optag på, en bacheloruddannelse på CBS, hvis du: 1) opfylder det generelle adgangskrav, en bestået adgangsgivende gymnasial eksamen, og 2) opfylder de specifikke adgangskrav, bestemte fag på bestemte niveauer

Fuldtidsarbejde defineres ved min. 30 timer i gennemsnit om ugen, mens deltidsarbejde er min. 15 timer i gennemsnit om ugen, Du kan søge om dispensation for adgangskrav, E-mail: hdtilmelding@cbs.dk.. Her finder du en oversigt over CBS' kandidatuddannelser. Du kan finde information om adgangskrav og udvælgelseskriterier ved at klikke på uddannelsens navn. Liste over kandidatuddannelser Klik på en uddannelse nedenfor for at læse mere om adgangskrav og andre vigtige informationer om optag p

Du kan både sortere uddannelserne efter adgangskrav, antal ansøgere eller antal optagne. Du kan også søge efter specifikke uddannelser i søgefeltet, som for eksempel CBS eller Københavns. CBS har fået ny strategi. Efter et års intenst strategiarbejde har CBS' bestyrelse nu godkendt en ny ramme og retning for CBS med fokus på at skabe positive forandringer gennem samarbejde med en bred vifte af eksterne interessenter, blandt andet det danske erhvervsliv Samme uddannelse har det højeste gennemsnit for femte år i træk, men det skræmmer ikke ansøgerne. Hop til indhold. Menu (CBS), der med et snit på 12,2 sprænger karakterskalaen Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, (CBS) CBS udbyder International Business som en 3-årig bacheloruddannelse. En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1

Adgangskrav - hd.cbs.d

Hvis du har søgt i kvote 2, og én eller flere af de uddannelser, du har søgt om optagelse på, tilbyder dig at deltage i en motiverende samtale, bedes du være opmærksom på, at der kan ske en ændring i måden samtalerne afvikles på Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser: Optagelse på HF fra 9.kl. i 2019 eller senere: Hvis du opnår et gennemsnit i de prøvebundne fag, der ligger mellem 2,0-3,0, skal du have en vejledningssamtale. Herefter vil du få mulighed for at søge optagelse på en gymnasial uddannelse Det er et adgangskrav, at du skal have afsluttet en relevant bacheloruddannelse, før studiestarten på din kandidatuddannelse. Er du i den situation, at du mangler at bestå enkelte, mindre dele af bacheloruddannelsen, kan AAU nogle gange fravige adgangskravet ved at tildele dig en dispensation, hvis du søger om det. Dispensationsmuligheden gælder dog kun for bachelorstuderende på AAU Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen. Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1. Betinget optagelse Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav,. Det gode gennemsnit fra studentereksamen gør det ikke længere alene. Som sagerne står, skal valget af videregående uddannelse på det nærmeste træffes i 1.G, da optagelse på det enkelte studie fremover skal styres af specifikke, forudbestemte adgangskrav

Uddannelsernes adgangskrav CBS - Copenhagen Business Schoo

 1. Adgangskrav. Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i økonomi. Vurdering af kvalifikationer. Du kan søge om optagelse med en uddannelse, der opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet du kommer fra
 2. Adgangskrav og optagelse. Studiestart 1. september - læs om ansøgningsfrister og andre vigtige datoer Har du ikke afsluttet bacheloruddannelsen ved ansøgningstidspunktet, udregnes dit gennemsnit på de fag, du har bestået på ansøgningstidspunktet. De tre udvælgelseskriterier vægter 33% hver
 3. Yderligere adgangskrav på Copenhagen Business School: Copenhagen Business School (CBS) CBS udbyder International Business in Asia som en 3-årig bacheloruddannelse. En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1
 4. alt om adgangskrav på aau. brug AAu's adgangstjekker. AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler
 5. Adgangskrav for kvote 1 Gymnasial eksamen; Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen. Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1. Betinget optagels

Tænker du på at læse sport management? Her kan du få info om adgangskrav og om hvordan du søger om optagelse på uddannelsen i Aalborg Adgangskrav. Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag: Engelsk B (bestået med 3,0 eller mere) Have et karaktergennemsnit på mindst 5,0 i din adgangsgivende eksamen eller et gennemsnit på 6,0 i Matematik B, når du søger om optagelse i kvote 1; Bestå en optagelsesprøve,.

Her er adgangskravene til alle danske uddannelser - TV

Adgangskrav. Du skal have en gymnasial uddannelse med følgende fag og niveauer: Samfundsfag B eller samtidshistorie B. OG. Matematik B eller virksomhedsøkonomi B. OG. Engelsk B (bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 3,0) Du skal beherske mundtlig og skriftlig dansk, og tale, læse og forstå engelsk. Mangler du ét eller flere fag Adgangskrav og optagelse. Vil du søge om optagelse på bacheloruddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (assyriologi), skal du opfylde disse adgangskrav: En adgangsgivende eksamen. med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1) deltage i KU's kvote 2-interview (kun i kvote 2

Adgangskrav og optagelse. Du kan søge om optagelse på natur- og kulturformidler via kvote 1 eller kvote 2. Sådan søger du ind via kvote 1. I kvote 1 bliver du udelukkende vurderet på baggrund af dit gennemsnit fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen Hvis du søger betinget optagelse på en af de adgangsbegrænsede uddannelser, kan du kun bedømmes i kvote 1. Det betyder, at vi kun ser på dit samlede gennemsnit, når vi afgør, om du kan opnå en studieplads. Hvis du vil benytte denne mulighed, skal du sikre dig, at du har ret til at søge i kvote 1 Adgangskrav . For at søge om optagelse på en videregående uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen. Du skal have en dansk adgangsgivende eksamen (fx en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse) eller en udenlandsk eksamen, der er adgangsgivende i Danmark Adgangskrav. Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer: Bestået adgangsgivende eksamen; Dansk A; Engelsk B; Matematik A med et gennemsnit på minimum 4,0; Fri adgang for kvalificerede ansøgere. Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er.

Rankings for karaktergennemsnit CBS - Copenhagen

Adgangskrav og krav til ansøgning. Det Humanistiske Fakultet modtager hvert år omkring 700 ansøgninger fra ind- og udland - og optager omtrent 50. For at garantere kvaliteten af ph.d.-uddannelsen og sikre, at det er kandidater med det stærkeste potentiale, der optages, er adgangskravene meget høje Adgangskrav og optagelse. Vil du søge om optagelse på film- og medievidenskab, skal du opfylde disse adgangskrav: En adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1) sammen med KU's kvote 2-interview (kun i kvote 2) Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2: Dansk A; Engelsk Adgangskrav og optagelse. Adgangskrav. For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i Software Engineering skal du have en relevant bacheloruddannelse, og sideløbende skal du være i relevant beskæftigelse eller være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed En adgangskvotient er ikke - og må ikke - forveksles med et adgangskrav! Den adgangskvotient, du ser, er altid fra sidste optagelsesrunde, altså historisk. Den kan vise dig, hvor højt karaktergennemsnittet var ved sidste optag, men den siger ikke noget om, hvor højt gennemsnit du skal have for at komme i betragtning ved næste optagelsesrunde For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Civilingeniør i Operations Management skal du have en relevant bacheloruddannelse. Læs om adgangskrav og optagelse på SDU

Her er uddannelserne med de højeste gennemsnit - TV

Adgangskrav universitet gennemsnit; Beklager, vi kunne ikke finde nogen kurser relaterede til Adgangskrav universitet gennemsnit. Men her er et udpluk af vores andre kurser. Staten. International Økonomi (IØ) Læs mere. SE MERE. 2 2 . B Staten, det er mig. Som HD-studerende er der generelle adgangskrav, du skal opfylde for at blive optaget på en kandidatuddannelse. Du skal have en fuld og afsluttet HD2, opfylde pågældende kandidatuddannelses sprogkrav og opfylde det specifikke adgangskrav for HD-studerende, som er: Minimum karakteren 7 i Afgangsprojekt på HD2 og minimum karakteren 4,5 i gennemsnit på HD2

CBS Bacheloruddannelser 2011 by Copenhagen Business School

Adgangskrav til HF efter 9. klasse: For at blive optaget på hf direkte efter 9. klasse skal man: være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse. bestå folkeskolens afgangseksamen få mindst 4,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5. Der er forskellige adgangskrav til Grundforløb 1, Grundforløb 2 og Hovedforløbet. Du kan blive optaget på Grundforløb 1, når: Du kommer direkte fra 9. eller 10.klasse, er erklæret uddannelsesparat og har bestået afgangsprøven med et gennemsnit på min. 02 + min. 02 i dansk og matemati Sidste år var CBS-uddannelsen sparket ned på andenpladsen for første gang siden 2013 af 'AP Graduate in Marketing Management' på Erhvervsakademi Sjælland. Der er dog også en række uddannelser, hvor det ikke kræver et specifikt gennemsnit for at komme ind Tidligere HHX-elev Andreas studerer kinesisk på CBS; Adgangskrav. Kort om Bekræftelse af din uddannelsesparathedsvurdering til de lovbundne afgangsprøver med mindst 3,0 i gennemsnit. Download Undervisningsministeriets info-brev om optagelse til elever i 9. klass For at kunne søge om optagelse, skal du opfylde universitetets adgangskrav for videregående uddannelser. Se adgangskravene for bacheloruddannelser online her

International Business UddannelsesGuide

Adgangskrav og optagelse på EUX Business Adgangskravene, og måden hvorpå du tilmelder dig, er forskellige afhængig af din alder og uddannelsesbaggrund. Klik på den målgruppe, der passer bedst til dig For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Tysk skal du have en relevant bacheloruddannelse. Læs om adgangskrav og optagelse på SDU Gennemsnit International Business Cbs Studieordning For BA I international Virksomhedskommunikation Copenhagen Business School - 2012 1 Studieordning for BA i international virksomhedskommunikation I henhold til § 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatud-. ADGANGSKRAV. Hvilke krav skal jeg opfylde for, Dermed ikke sagt at du ikke kan blive optaget hvis du har et gennemsnit derunder. Jeg tror nemt at, jeg kan opfylde adgangskravene. At bestå alle fagene og få over 6.0 i karaktergennemsnit skulle ikke være et problem Adgangskrav til deltidsuddannelse. På Åbent Universitet skal du opfylde de samme generelle og specifikke adgangskrav til kurserne, som du skal til fuldtidsstudier på det ordinære universitet. Da du søger optagelse til et enkelt kursus, er der ikke adgangsbegrænsning via karaktergennemsnit eller kvotesystemer

Adgangskrav til de videregående uddannelser

 1. dst 2,0
 2. Vurdering i kvote 2 foretages på baggrund af en helhedsvurdering, hvor ansøgerens samlede opfyldelse af adgangskrav og udvælgelseskriterier vurderes. Vi anbefaler at alle kvalifikationer og erfaring som ønskes medtaget i vurderingen, udfyldes på de tilgængelige felter på ansøgningsskemaet - punkt 9 og frem, under oprettelse af ansøgning på www.optagelse.dk
 3. dst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen • få
 4. Bemærk at du ikke kan forbedre dit gennemsnit via supplering. I tilfælde af at genberegningen forhøjer dit gennemsnit, vil det være det oprindelige gennemsnit vi bruger til optagelse. Du skal i øvrigt ikke selv genberegne dit gennemsnit, da dette sker automatisk i behandlingen af din ansøgning til DTU
 5. Her kan du læse, hvilke krav du skal opfylde, når du søger ind på en erhvervskandidatuddannelse
 6. Adgangskrav og optagelse Mike Fosmark 2019-03-04T14:46:39+01:00. Får et gennemsnit i de bundne prøvefag mellem 2,0-3,0 ved folkeskolens afgangseksamen og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium. Du skal samtidig være vurderet uddannelsespara

Adgangskrav - diplomingeniør - DT

Videnskabsministeriets skærpede optagelseskrav til landets universiteter har haft uheldige følger. Det har man hen over sommeren kunnet følge en heftig universitetsdebat om i forskellige dagblade. Mange enkeltuddannelser på de fleste af Danmarks universiteter er blevet ramt og ramt hårdt, og kritikken af de nye, udspecificerede adgangskrav har været tilsvarende hård Du skal have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse med mindst 02 i gennemsnit i dansk og skriftlig matematik, og bestået fagene dansk C, engelsk C og samfundsfag C. Kontakt en studievejleder Har du spørgsmål til vores uddannelser, optagelse, adgangskrav eller andet er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere Cbs gennemsnit; Beklager, vi kunne ikke finde nogen kurser relaterede til Cbs gennemsnit. Men her er et udpluk af vores andre kurser. Den industrielle revolution. Historie. Læs mere. SE MERE. 1 1 . A. B. Denne video handler. Nye adgangskrav: Se her, hvad karaktererne betyder nu. Af: Tobias Lauritzen. Nu begynder den afgørende fase. I dag har 9. klasse været til den første eksamen, hvor karakteren bliver afgørende for, om de kan komme i gymnasiet

Top-10: Her er de uddannelser, der kræver de højeste

SOSU-hjælper SOSU-assistent For at søge optagelse på SOSU-hjælper uddannelsen, skal du skal have bestået hele eller dele af grundforløb 2, hvor du blandt andet skal bestå Dansk D og Naturfag E samt erhverve faglige kompetencer. Dine adgangskrav afhænger derudover af din alder og din erfaring. Hvis d.. Vil du gerne kombinere din erhvervserfaring med et anerkendt erhvervsøkonomisk fundament på et højt fagligt niveau? Så er denne uddannelse relevant for dig. HD1 er en praksisnær uddannelse, som giver dig adgang til vores ni HD2-uddannelser. HD1 og HD2 giver tilsammen adgang til yderligere uddannelse på kandidatniveau Adgangskrav til erhvervsuddannelser inkl. EUX: For at blive optaget på en erhvervsuddannelse (EUD), skal man: være uddannelsesparat bestå folkeskolens afgangseksamen have mindst 2,0 i gennemsnit i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen have mindst 2,0 i gennemsnit i matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen have mindst 2,0 i gennemsnit i 9. klasses. Adgangskrav til uddannelsen som ernæringsassistent. For at blive optaget på grundforløbet i uddannelsen som ernæringsassistent, skal du opfylde en række krav, inden vi byder dig velkommen. Disse krav er: Du har bestået folkeskolens 9. eller 10. klasse med et gennemsnit på 02, eller have modtaget tilsvarende undervisnin

Cbs adgangskrav - Restud

 1. dst er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående uddannelse gennemført som et reguleret forløb (jvf.
 2. Gennemsnit af særligt relevante kvote 2-fag (fagsnit) Vi laver en udregning af dit fagsnit ud fra uddannelsens særligt relevante fag. Du kan på bachelor.au.dk finde den uddannelse, du er interesseret i. I afsnittet Adgangskrav vil det fremgå, hvilke fag, der er særligt relevante for uddannelsen
 3. dst 02 i gennemsnit i dansk og skriftlig matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse. Og du skal være klar til gymnasiale niveauer
 4. dst 02 i gennemsnit i dansk og matematik i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve eller; du har en uddannelsesaftale med en virksomhed
 5. Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mai

Uddannelser på CBS 2020/2021. Bacheloruddannelser. Kandidatuddannelse Adgangskrav til uddannelserne til studentereksamen. Du kan have retskrav på optagelse på de 3-årige uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) og almen (stx) studentereksamen i op til to år efter 9. og et år efter 10. klasse, hvis du opfylder adgangskravene Adgangskrav til ingeniøruddannelserne Adgangskrav til diplomingeniøruddannelserne For at blive optaget på en civilingeniør (bachelor) eller diplomingeniøruddannelserne skal du med enkelte undtagelser have matematik på A-niveau, fysik på B-niveau og kemi på C-niveau fra en gymnasial eksamen eller AU Engineerings adgangskursus Beregning af gennemsnit på de pædagogiske kandidatuddannelser *Gælder for følgende kandidatuddannelser: Didaktik, Materiel kultur og didaktik, Musikpædagogik, Pædagogisk antropologi, Generel pædagogik, Pædagogisk sociologi, Pædagogisk psykologi, Pædagogisk filosofi og Uddannelsesvidenskab Adgangskrav. For at blive optaget på Grundforløb 2 (GF2) på EUX Business skal du. have afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende; have bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. (ellers skal du til optagelsesprøve) Du skal samtidig være opmærksom på,.

Adgangskrav. Alle ansøgere skal søge om optagelse på optagelse.dk. Fra sommer 2019 er der lavet nye optagelsesregler for optagelse på de gymnasiale uddannelser. For at have retskrav på optagelse til den 3-årige almene studentereksamen (STX) skal du: have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klass Adgangskrav, gennemsnit 28. juni 2008 af Nik_ (Slettet) Nogen der kender en god side hvor man kan se hvilke uddannelser man har mulighed for at komme ind på hvis man har et bestemt snit

Adgangskrav til hf efter 10. klasse: Man skal være vurderet uddannelsesparat og have et karaktergennemsnit på 4 Man skal bestå de bundne prøver i 9. klasse med et gennemsnit på min. Adgangskrav Hvad er adgangskravene? For at blive Du skal mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve (tilsvarende prøver er uddybet under Adgangsgivende forhold nedenfor) Adgangskrav sprænger karakterskalaen Wilbert van der Meer, sekretariatschef for uddannelse på CBS, der huser udannelsen med det absolutte højeste gennemsnit, er ikke chokeret over, at gennemsnittet på en af universitets uddannelser er så højt Når du søger i kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav. Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende: gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt ; andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer Gennemsnit: -- Hvis du har indtastet fag og niveauer korrekt - så er vores gennemsnit korrekt! --Mangler et fag? Fortæl os om det! Her anvendes Cookies - se Læs mere >>.

Overblik: Her er uddannelserne med de højeste gennemsnit

 1. imum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis. Er der et fag,.
 2. Bachelor Programmes 2012 - CBS - Copenhagen Business School STUDIER PÅ CBS Studier på CBS Adgangskrav og optagelsesregler BSc in International Business Matematik B Engelsk A 120 10,5 10,2 copenhagen business school solbjerg plads 3 2000 frederiksberg denmark www.cbs.dk. Fetch Documen
 3. Ansøgere, der ønsker at blive fagligt godkendt på baggrund af et karaktergennemsnit på 13-skalaen, skal beregne deres gennemsnit ved hjælp af skemaet Vægtet dansk gennemsnit til højre og konvertere dette gennemsnit til det tilsvarende på 7-trinsskalaen ved brug af den tabel, som man finder ved at klikke på linket Omregning fra 13-skalaen til højre
 4. dst 02 i gennemsnit

Adgangskrav og optagelse - Bachelor i fysik - Københavns

Dit gennemsnit vil dog kun blive genberegnet, hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav på den uddannelse, du søger om optagelse på. Hvis du søger om optagelse på en uddannelse, hvor suppleringsfaget ikke er et specifikt adgangskrav, vil karakteren derfra ikke tælle med i dit gennemsnit. Hvis du afslutter din eksamen før d. 1 Psykologi adgangskrav; Beklager, vi kunne ikke finde nogen kurser relaterede til Psykologi adgangskrav. Men her er et udpluk af vores andre kurser. Fysiologi. Idræt. Læs mere. SE MERE. 5 5 . B. Dette forløb handler om fysiologi, og indeholder fem videoer, der gør dig meget klogere på emnet. Læreren i alle videoer.

Læs om hvilke generelle såvel som specifikke adgangskrav og sprogkrav der skal opfyldes for at kunne søge optagelse på AU Få styr på adgangskrav, optagelseskrav og karakterkrav, inden du søger om optagelse på H.C. Ørsted Gymnasiet. Adgangskrav til gymnasiet 2019. Er du ikke vurderet uddannelsesparat, skal du opnå mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver. Tilmelding til gymnasiet. Der er optagelse på gymnasiet hvert år i august

Adgangskrav - Aarhus Universite

Se adgangskrav og hvordan du bliver optaget på EUD Business, hvis du tilhører målgruppen over 25 år. Forløbet kaldes også for EUV - Erhvervsuddannelse for voksne. Forløbet 'Erhvervsuddannelse for voksne' (EUV) er tilrettelagt, så det bygger videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen Men i år er den uddannelse blevet sparket ned på en andenpladsen af en helt ny spiller, nemlig 'AP Graduate in Marketing Management' på Erhvervsakademi Sjælland, der for første gang er at finde i top-10 blandt de uddannelser, der har de højeste adgangskrav

Adgangskrav og optagelse - byggeteknikeruddannelse

Adgangskrav 2016; Beklager, vi kunne ikke finde nogen kurser relaterede til Adgangskrav 2016. Men her er et udpluk af vores andre kurser. Ordforråd. Tysk. Læs mere. SE MERE. 7 7 . M. Dette forløb hjælper dig med at udvide dit ordforråd på tysk. Videoerne handler om. Adgangskrav til politiuddannelserne. Bortset fra alder, uddannelse og kørerutine er kravene stort set ens. Du skal kunne leve op til den rolle og det ansvar, der er forbundet med at bære en politiuniform For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 9. og/eller 10. klasse, skal eleven opfylde følgende nye adgangskrav: Eleverne skal i den såkaldte uddannelsesparatheds-vurdering i folkeskolens 8. og 9. klasse og eller 10. klasse opnå standpunkts-karakterer på 5 i gennemsnit Optagelse og adgangskrav. For at blive optaget på EUD/EUX Business skal du opfylde nogle enkle krav. Du skal samlet have opnået et gennemsnit på 2,0 i de anførte fag. Tal med en vejleder. Får du ikke svar på dine spørgsmål her på siden, er du altid velkommen til få en snak med en studievejleder FN's 17 verdensmål. Her kan du blive klogere på FN's udviklingsdagsorden, der frem til 2030 skal sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på

Adgangskrav For at komme ind på en erhvervsuddannelse skal du Have min. 02 i gennemsnit i både dansk og matematik Være vurderet uddannelsesparat Opfylder du ikke kravene? Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve og samtale, hvor vi vurderer dine faglige forudsætninger for at kunne fuldføre uddannelsen. Hvi Adgangskrav til kandidatuddannelsen i jura er en dansk eller ligestillet juridisk bacheloruddannelse bestået med karakteren 6 uden oprunding eller karakteren 02 . ADGANGSKRAV Du er kvalificeret til, men ikke sikret optag på, en bacheloruddannelse på CBS, hvis du: 1 formentlig hvilket gennemsnit de enkelte.

Adgangskrav HD 1. del. Hold mig orienteret. Hold mig orienteret . Du skal opfylde følgende betingelser for at få adgang til HD 1. dels modulerne: Der stilles ikke krav om et bestemt gennemsnit fra din adgangsgivende uddannelse, men denne skal være bestået Her er årets adgangskrav til alle studier: Se, om du er kommet ind 88.754 personer har søgt ind på en videregående uddannelse, men kun 65.714 har fået besked om, at de er kommet ind. Her kan du se, om du er en af dem Du skal opfylde visse adgangskrav. Inden vi kan tage godt imod dig, er der en række optagelseskrav, som du skal opfylde. Det gælder følgende: Du har bestået folkeskolens 9. eller 10. klasse med 02 i gennemsnit eller have modtaget tilsvarende undervisnin Konsulentfirmaet McKinsey uddelte præmier til de studerende på årgangen, der havde opnået de højeste gennemsnit. Prismodtagerne var Victor Waldemar Jakobsen, som med et gennemsnit på 11,5 modtog en pris på 10.000 kroner; Magnus Mostue Naume, der havde et gennemsnit på 11,1 og fik en pris på 7.500 kroner og Lucas Eichild, der med et gennemsnit på 11,0 fik en pris på 5.000 kroner International business på CBS kræver landets absolut højeste gennemsnit, men også naturvidenskabelige uddannelser og fysioterapi har fået højere adgangsgivende snit

i gennemsnit. adgangskrav til hf. direkte adgang. direkte adgang. eksamen. 8. klasse. 9. klasse. du skal vÆre vurderet uddannelsesparat og opfylde fØlgende karakterkrav. for at blive optaget, skal du vurderes uddannelsesparat have bestÅet afgangseksamen have mindst 02 i gennemsnit i dansk + matematik ved afgangsprØve Uddannelse: Gennemsnit specifikke adgangskrav Af Semi Nørd Zalasta | 20-09-2019 13:38 | 642 visninger | 6 svar, hop til seneste. Hej Jeg har et spørgsmål til hvordan SDU udregner gennemsnit af specifikke adgangskrav. Jeg vil gerne søge ind på fysik næste år men efter hvordan de udregner det kan jeg komme ind/ikke Adgangskrav til stx i direkte forlængelse af 9. klasse 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget hvis du: o får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver, eller o får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører e

Gennemsnit ved 9. klasseprøve: Dansk beregnes på baggrund af en mundtlig del og tre skriftlige delprøver - læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling. Matematik beregnes på baggrund af to delprøver - matematik uden hjælpemidler og matematik med hjælpemidler. Gennemsnit ved 10. klasseprøve Cand.merc. - kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Præambel. I henhold til § 42 i bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen); § 24, stk. 3, og § 26, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen); § 29 i.

 • Cuantos años tiene ozuna 2017.
 • Honda cb 1300 opinioni.
 • Von hayek pdf.
 • Dolci con farina di mandorle senza zucchero.
 • Cromosoma uomo.
 • Les différents types de pare feu.
 • Illustrator incollare testo senza formattazione.
 • Dollaro usa dollaro australiano.
 • Ricetta cassoeula solo con costine.
 • Domitalia rivenditori.
 • Ho smesso di fumare e mi sono ricresciuti capelli.
 • Pasta frolla con olio di semi di girasole.
 • Blue demon.
 • Lineonline codice sconto.
 • Room (film, 2015).
 • Architecte versailles jardin.
 • Soufeel tempi di spedizione.
 • Maxi vestiti zara.
 • Jack lemmon walter matthau film.
 • Novità sull'hiv 2018.
 • Video buon compleanno amica whatsapp.
 • Avatar the last airbender the promise.
 • Owen wilson finn lindqvist wilson.
 • Hercules il cane di babbo natale trailer.
 • Lurcher carattere.
 • Titiyo femi jah frykberg.
 • Cadute in bici divertenti.
 • Zovirax labiale crema.
 • Pensione di vecchiaia.
 • Zombie games list.
 • Benedetto bacchi.
 • Ciliegio autofertile lapins.
 • Fraser island.
 • Mille significato.
 • Rosa catania serie a.
 • Sinaloa cheb royal testo.
 • Brokeback mountain attori.
 • Corsi gratuiti agenti di viaggio.
 • Jeux descendants 2 mal vs uma.
 • Santa maria dei servi padova.
 • Tunguska gioco.